Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

jackal
Reposted frompunisher punisher viaElbenfreund Elbenfreund
jackal
Reposted frombluuu bluuu viaTamahl Tamahl
Sponsored post
feedback2020-admin
jackal
6154 c750
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaholymoly holymoly
jackal
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
jackal
Walking The Line by Casey Horner
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianargle nargle
jackal
4367 d7f1
Reposted fromjerzjezy jerzjezy viaelentarie elentarie

February 18 2019

jackal
Najgorzej, gdy oberwiesz od życia tyle razy, że drętwiejesz w środku. Przestajesz marzyć, wierzyć, walczyć, obojętnie patrzysz z boku jak mija życie. Czasami poprostu staje się za dużo i nie można tego odwrócić...
— "Okiem kobiety"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
jackal
7980 cc09 990
Reposted fromNekoii Nekoii viainzynier inzynier
jackal
8243 f26c
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo

February 09 2019

jackal
2751 1406
Reposted fromsoftboi softboi viapralina pralina
jackal
jackal
5857 adfe
Reposted fromMalodobry Malodobry viaIzzy721 Izzy721

February 05 2019

jackal
jackal
0384 3993
january
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viachowchow chowchow
1055 59f3
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viaeyelyn eyelyn
jackal
3899 c8d2
Reposted fromsoftboi softboi viagreenloud greenloud
jackal
3093 7362
Fatnazja «zdolność do wyobrażania sobie czegoś, zwłaszcza zdarzeń lub sytuacji nierealnych»
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaLukasYork LukasYork

November 11 2018

7858 8f3b

Ivan Aivazovsky; The Black Sea at night

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viagreywolf greywolf
jackal
*USSR Intensifies*

November 10 2018

jackal
8892 ace4
Reposted fromtichga tichga viaSpecies5618 Species5618
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...