Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

jackal
Reposted fromatheism atheism
jackal
9324 af19
Reposted fromtojika4 tojika4 viagreywolf greywolf
jackal
Eternity聽by Valery Petelin
Reposted fromcorvax corvax viagreywolf greywolf
0707 5345
6164 c8b9

Bunny

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viagreywolf greywolf
jackal
2188 5740
Reposted fromhagis hagis viajagger jagger
jackal
5835 cd63
Reposted fromGIFer GIFer viajagger jagger
jackal
Reposted fromgruetze gruetze viasoadysta soadysta
jackal
9455 662e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagreywolf greywolf
jackal
4724 8dde
Reposted fromhagis hagis

September 27 2017

jackal
8166 6c4b
Reposted from0 0 viadreamfortress dreamfortress

September 09 2017

September 08 2017

September 07 2017

September 06 2017

September 05 2017

August 22 2017

Psy z czarnobylskiej zony

W strefie wykluczenia wok贸艂 czarnobylskiej elektrowni j膮drowej przebywa obecnie oko艂o 900 bezdomnych ps贸w. Wiele z nich to potomkowie ps贸w pozostawionych tam w wyniku ewakuacji po katastrofie w 1986 roku. ( 15 zdj臋膰) )

August 21 2017

Za膰mienie show

Za oceanem dosz艂o dzisiaj do ca艂kowitego za膰mienia s艂o艅ca. Amerykanie wr臋cz oszaleli na punkcie tego wydarzenia. To warto zobaczy膰 ( 15 zdj臋膰) )

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl