Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

jackal
8659 f563
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
jackal
… and I went… 'Oh yeah, pogs…'

Europejski skwar

Od kilku nad Europą przechodzi fala upałów. Temperatury w niektórych miejscach sięgają 40 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu podobnie będzie w Polsce, więc warto zobaczyć, jak inni sobie radzą z taką pogodą. ( 20 zdjęć) )

June 21 2017

4167 eb06
Reposted fromdominik dominik viamol mol
jackal
1288 6e19
on fire
Reposted fromfreedance freedance vialiona liona
jackal
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmavep irmavep
jackal
8394 23e4 990
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaeffic effic

June 20 2017

jackal
jackal
jackal
6832 5a0a
Otake @pl
Reposted byki-adiPaseroVirushdibanka
jackal
Reposted frommimi07 mimi07 viaEmilieBronte EmilieBronte
jackal
0523 f0b1
Reposted fromparkaboy parkaboy viacarlandlouise carlandlouise
jackal
jackal
jackal
5855 6ba4
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahagis hagis
jackal
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viahagis hagis
jackal
6262 a3c3
Reposted fromtwice twice viainspirations inspirations

Śmiercionośny ogień

17 czerwca 2017 r. w środkowej Portugalii (dystrykt Leiria) wybuchł potężny pożar lasów. Według ostatnich informacji zginęło ponad 60 osób, a 70 odniosło obrażenia. ( 12 zdjęć) )
jackal
4983 cdbd 990
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
jackal
6176 e32a
Reposted byaniuszkajanuschytruscarlandlouiseJuliettenieedarlingdontleavemetackgnolNocephyap856
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl