Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

jackal
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
jackal
Loneliness Is Dangerous, Harry Coren, 1955
Reposted fromDennkost Dennkost viaoll oll
7022 609f
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagreywolf greywolf
jackal
5832 99ed
jackal
3980 0c6e
Reposted fromstargazing stargazing viagreywolf greywolf
jackal
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr

April 19 2018

jackal
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
jackal
0506 8c3a
Reposted from4777727772 4777727772 viastonerr stonerr

April 06 2018

9045 4382
Reposted fromLittleJack LittleJack viacynamon cynamon
jackal
6480 814b
Reposted fromfelicka felicka viacynamon cynamon
4193 b48b 990

stevint x Canmore, Alberta

April 04 2018

jackal
Play fullscreen
Na peryferiach miasta
Gdzie asfalt trawą zarasta
Wzdłuż torów, gdzie pasą się konie
Szła żabka po świeżym betonie
I wcale nie kumała
W jak wielkie się gówno wplątała
I szła zamyślona dalej
Środkiem stygnących alej

Słońce dawało popalić
I królewicz nadchodził z oddali
I cmoknąć chciał żabkę w łapkę
Lecz nie zdążył, bo wpadła w pułapkę
I tylko główka została na wierzchu
Więc ją cmoknął w tę główkę bez przeszkód i
I królewna, nie żaba w betonie
Z królewiczem po kostki już tonie

Lecz królewicz ją mocno przytulił
I się razem z betonu odkuli

/// EN ////
On the outskirts of the city
Where grass overgrows the asphalt
Along train tracks, where horses were grazing
A little frog was walking on the fresh beton
And she didn't understood how did she
Got herself into this deep shit.
And she walked on, lost in her thought
Through the middle of cooling avenues

The sun was shining
And the prince was coming from far
And he wanted to kiss frog's hand
But he didn't make it since frog got herself trapped
And only her head was still outside
So he kissed her on the head without difficulty and
The princess, not the frog, in beton
with prince was drowning at this very second

But the prince hugged her tightly
And they freed themselves from the beton
2510 8edf
Reposted fromstrzepy strzepy viacynamon cynamon
jackal
3303 52e1
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viacynamon cynamon
2156 e04a
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viastonerr stonerr
5310 eada
Reposted fromerial erial viagreywolf greywolf

March 29 2018

jackal
3795 7e4f
Reposted frombirke birke viagreywolf greywolf

March 28 2018

jackal
Reposted frommr-absentia mr-absentia viajagger jagger
jackal
jackal
7997 44b3
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl